2021-05-16 17:23:15

Guidelines (Miongozo)

  1. Please Click here to download the ONLINE OPRAS User Manual (Posted on 09/11/2018/)

Announcements (Matangazo)

  1. Ujazwaji wa Tathmini ya Nusu Mwaka (Mid-Year-Review) umeanza na Utakamilika Tarehe 14 Januari, 2021.

  2. Matumizi ya ( ' au -) YASIWEPO kwenye Ujazwaji wa Fomu hasa kwenye uandishi wa baadhi ya maneno kama vile Master's , Student's , COVID-19 n.k mpaka suala hili litakapopatiwa ufumbuzi.