2020-08-09 14:52:03

Guidelines (Miongozo)

  1. Please Click here to download the ONLINE OPRAS User Manual (Posted on 09/11/2018/)

Announcements (Matangazo)

  1. Awamu ya TATU na ya MWISHO kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020 - TATHIMINI YA UTENDAJI KAZI 2019/2020 INAANZA tarehe 22 Juni 2020 na KUKAMILIKA tarehe 30 Juni 2020.

  2. Watumishi wote MNAHIMIZWA kukamilisha AWAMU YA TATU - MWAMTUKA Mtandao kwa MUDA ULIOPANGWA.

  3. FOMU kwa ajili ya MWAMTUKA MTANDAO kwa Mwaka wa Fedha 2020/2021 ZITAFUNGULIWA tarehe 01 JULAI 2020