2020-06-02 05:03:27

Guidelines (Miongozo)

  1. Please Click here to download the ONLINE OPRAS User Manual (Posted on 09/11/2018/)

Announcements (Matangazo)

  1. Awamu ya Pili ya MWAMTUKA Mtandao- MIDREVIEW na REVISED OBJECTIVES inaanza tarehe 2 Januari 2020 na kukamilika tarehe 14 Januari 2020.
  2. Watumishi wote mnahimizwa kukamilisha awamu ya pili ya ujazwaji wa fomu za MWAMTUKA Mtandao kwa muda uliopangwa.