2023-03-21 22:46:47

Guidelines (Miongozo)

  1. Please Click here to download the ONLINE OPRAS User Manual (Posted on 01/07/2020/)

Announcements (Matangazo)

  1. PAKUA FOMU (GET-FORM) za MWAMTUKA kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023 kwenye Mfumo. JAZA Malengo ya Mwaka 2022/2023.

  2. Tathimini ya Mwaka 2021/2022 itaanza tarehe 1 Juni, 2022.

  3. Matumizi ya ( '' au ' au -) YASIWEPO kwenye Ujazwaji wa Fomu hasa kwenye uandishi wa baadhi ya maneno kama vile Master's , Student's , COVID-19 n.k mpaka suala hili litakapopatiwa ufumbuzi.