2022-01-29 06:24:48

Guidelines (Miongozo)

  1. Please Click here to download the ONLINE OPRAS User Manual (Posted on 01/07/2020/)

Announcements (Matangazo)

  1. Ujazwaji wa Taarifa za Malengo kwa Nusu Muhula 2021/2022 (Mid-Year Review) utaanza tarehe 1 Disemba, 2021 na Utakamilika tarehe 20 Disemba, 2021.

  2. Matumizi ya ( '' au ' au -) YASIWEPO kwenye Ujazwaji wa Fomu hasa kwenye uandishi wa baadhi ya maneno kama vile Master's , Student's , COVID-19 n.k mpaka suala hili litakapopatiwa ufumbuzi.