2021-10-22 10:49:18

Guidelines (Miongozo)

  1. Please Click here to download the ONLINE OPRAS User Manual (Posted on 01/07/2020/)

Announcements (Matangazo)

  1. Ujazwaji wa Malengo ya Mwaka 2021/2022 (Agreement on OPRAS Objectives) Umeanza na Utakamilika tarehe 13 Agosti, 2021.

  2. Matumizi ya ( ' au -) YASIWEPO kwenye Ujazwaji wa Fomu hasa kwenye uandishi wa baadhi ya maneno kama vile Master's , Student's , COVID-19 n.k mpaka suala hili litakapopatiwa ufumbuzi.